Až budu velká...

22. říjen 2008 | 16.53 |

Tak jsem si zkusila test o volbě povolání. Odklikla jsem pár odpovědí (bez nějakého většího přemýšlení) a vyjelo mi to hned údaje o tom, jaká jsem a čím budu. Musím říct, že něco je naprosto mimo od toho, co jsem na přímě dotazy odklikla. No co, aspoň už vím, co s životem...

VLASTNOSTI

Z nabízených vlastností byly vybrány tři, které převažují. Souhlasit se dá jen s tím posledním. Jinak - něco jsem o sobě asi nevěděla...

E - Podnikavý

První písmeno v kombinaci značí nejvyšší stupeň zájmu - tedy oblast, ve které jsou nejsilnější preference. Tato oblast zájmů bude pravděpodobně ta stabilnější, dle které se volí další studium či kvalifikace.

Umí organizovat práci druhých, zná silné stránky a slabiny lidí a umí využít jejich předností. Je dobrý manažer, umí si dobře zorganizovat práci. Umí rozlišit, co je podstatné řešit jako první a odložit nepodstatné detaily, které by odváděli jeho pozornost od efektivního řešení problému. Tato osoba má také dobré podnikatelské schopnosti, tj. nebojí se prosadit, umí soupeřit s konkurencí, bývá přirozeně a zdravě soutěživá. Umí dobře pojmenovat a nabídnout svůj produkt, myšlenku, nápad i schopnosti tak, aby druhému připadal/a zajámavý/á - atraktivní. Může být přirozenou autoritou u druhých. Zajímá ho veřejné dění a je angažovaný. Stále čiší nápady, vymýšlí nová témata, diskutuje. Bývá středem pozornosti druhých. Nesnese neodůvodněná pravidla druhých, nenechá se lehce ovládat a manipulovat. Neumí být nečinný. Nerad je outsiderem kolektivu. Neumí se stahnout do ústraní a neangažovat se do situace, které je aktérem či pozorovatelem.

//Jsem naprostý opak organizovanosti. V mém životě převládá naopak zmatek, neuspořádanost a chaos. Soutěživost taky není zrovna moje silná stránka. Co je zajímavé, že na otázku, jestli jsem soutěživá, padlo ne. A tři otázky podobně položené nebyly souhlasně přijaty. Kde je chyba?

R - Realistický, zručný

Druhé písmeno kombinace znamená podpůrnou volbu. Může sloužit také jako alternativa k první volbě, která z důvodu malých příležitostí nebo náročných kritérií pro její dosažení zůstává nenaplněna. Je dobré tuto oblast dále rozvíjet.

Jde o osobu s technickým-konstrukčním nadáním. Tato osoba dobře pracuje v geometrii, dobře kreslí tvary, chápe pojetí prostoru a plochy, dobře se v tomto prostoru orientuje, ale i v prostoru map a okolí. Bude asi dobrý v zeměpise a technických předmětech. Také může jít o osobu velmi zručnou, která dobře pracuje s náčiním, umí rozmontovat a složit předměty, rychle chápe, jak dané věci fungují. Rozumí systémům a schematům, umí nakreslit plánek fungování věcí a předmětů. Nebaví je malovat umělecká díla, nemusí nutně být středem pozornosti. Nemají rádi práci s nejasným zadáním.

Neumí dobře upravit místnost, uklidit. Nebude asi dobrý v humanitních předmětech, může si špatně pamatovat čísla, data, větší množství probírané látky.

// Rozebírali jste jako malí hračky, abyste viděli, jak fungují. Já jsem je sice rozebírala, ale za to mohla spíš moje touha něco zničit. Nikdy mě nezajímalo, jak to funguje. Tak jsem taky odpovídala. Asi jsem se zmýlila. Jednou dovednost, kterou jsem zaškrtla bylo zacházení s vrtačkou. Nic jiného neumím. Nerozeznám od sebe šrouby s bůhvíjakou šifrou. V geometrii jsem neschopná, rýsování mi nikdy nešlo. Prostorovou představivost nemám vůbec. Humanitní předměty jsou jediné, co mi jde a čísla si pamatuji lépe než cokoliv ostatní.

S - Sociální, společenský

Třetí písmeno většinou znamená oblast zájmů, která doplňuje a dokresluje předchozí dva typy, může ale zůstat jen v oblasti volného času a koníčků. Může jít o činnosti, které má testovaný velmi rád, ale ví, že není realistické se jim profesně věnovat nebo nenachází dostatek příležitostí je realizovat. Může jít také o oblast, kterou sám nepraktikuje, ale např. jí obdivuje u svých známých či přátel. Tato volba se navíc může časem změnit, např. prohodit s druhou volbou nebo může po delším čase z kombinace zcela vypadnout.

Tento typ je dobře rozeznatelný v kolektivu lidí. Dobře komunikuje s druhými, umí naslouchat, je empatický. Snaží se rozumět motivům chování lidí, chápe jejich uvažování. Je to typ, který rád pomáhá. Umí pomoci starému a nemocnému člověku a dobře se postárá o dítě. Je spolehlivý a zodpovědný. Má sklony k práci v charitě nebo dobročinných či neziskových organizacích. Ve spojení s dobrým vystupováním a schopnostmi rétorickými by byl i dobrým učitelem, mluvčím. Umí druhé přesvědčit o své pravdě, rád diskutuje. Přijímá názory druhých. Někdy se stává ve třídě přirozeným leaderem. Dobře se seznamuje s novými lidmi, nemá problém s fungováním v davu či ve větším kolektivu. Preferuje skupinovou práci, projektové úkoly založené na rolích jednotlivců v rámci týmu. Jen stěží by dobře pracoval v izolaci od lidí, neumí být dlouho sám. Nedokázal by pracovat v archívu, nebo v laboratoři. Neumí dlouho sedět na jednom místě a hloubat nad problémem. Nesnáší samotu, nemá rád chamtivost a sebestřednost. Vadí mu netolerance a nezájem o druhé. Nebude dobře pracovat nad dlouhodobým samostatným úkolem, stejně tak neumí upřednostnit písemný úkol nad ústní prezentací.

// Dobrá, ta krajní možnost ke mě asi sedí nejvíc. Až na tu spolehlivost, samozřejmě...

VHODNÉ PROFESE

 • Klenotník
 • Technik
 • Technolog
 • Ředitel firmy
 • Prodavač
 • Hasič
 • Malíř, natěrač
 • Pokrývač
 • Provozní technik
 • Stavbyvedoucí
 • Voják
 • Tesař
 • Vedoucí výroby
 • Poradce
 • Komik
 • Číšník, servírka
 • Taxikář
 • Zahradník

Tak co já budu až budu velká?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Až budu velká... elka 23. 10. 2008 - 17:07
RE: Až budu velká... nightmare 24. 10. 2008 - 01:12
RE: Až budu velká... sadu 24. 10. 2008 - 11:28